Wat doet Europa met ons geld? – Landbouw- en voedingsbeleid

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Politiek en maatschappij

In de golf van Euroscepticisme is het gemeengoed om de Europese Unie als een geldverslindende machinerie te bestempelen. Terwijl we weten dat de Europese Commissie in feite slechts over een bescheiden budget beschikt, is het relevant om na te gaan wat de effectiviteit en de impact is van de ingezette middelen. Voor drie beleidsdomeinen die samen 80% van het Europees budget uitmaken en waarvoor ... Lees meer

In de golf van Euroscepticisme is het gemeengoed om de Europese Unie als een geldverslindende machinerie te bestempelen. Terwijl we weten dat de Europese Commissie in feite slechts over een bescheiden budget beschikt, is het relevant om na te gaan wat de effectiviteit en de impact is van de ingezette middelen. Voor drie beleidsdomeinen die samen 80% van het Europees budget uitmaken en waarvoor de Commissie sinds jaar en dag zelf bevoegd is,  gaan we na wat de evolutie is in het gevoerde beleid en willen we kritisch reflecteren over de sterkes en de zwaktes, de (herverdelende) effecten en impact ervan, de efficiëntie van de ingezette middelen, de toekomstperspectieven... woensdag 9 mei: "Van landbouw naar voedingsbeleid?" met Joris Relaes, hoofd van het Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek (ILVO) Andere lezing in deze reeks: woensdag 2 mei: "Europees ontwikkelingsbeleid: naar een gemeenschappelijke strategie om armoede uit te bannen?" met Jean Bossuyt, ontwikkelingsexpert bij het European Centre for Development Policy Management (ECDPM)  

Georganiseerd door Eutopia

Joris Relaes
Toon kaart Vormingplus regio Brugge vzw
Sint-Pieterskerklaan 5
8000 Brugge
woe 09/05/18 van 20:00 tot 22:00
Vormingplus regio Brugge vzw
€ 5,0
Inschrijven
regio.brugge@vormingplus.be
050 33 01 12