Van goden tot God

Geschiedenis

Mogelijk is deze activiteit al gestart. Neem contact op met de organisator voor meer informatie.

De tentoonstelling "Van goden tot God" zal de geschiedenis van de opkomst van de drie grote monotheismen van vandaag, het jodendom, het christendom en de islam, traceren en ze in hun historische context plaatsen, maar ook archeologisch. We kennen vooral het begin van deze drie religies, zoals de bijbelse of Koranische teksten ons vertellen. Deze laatste roepen heel weinig op wat voorafgaat aan ... Lees meer

De tentoonstelling "Van goden tot God" zal de geschiedenis van de opkomst van de drie grote monotheismen van vandaag, het jodendom, het christendom en de islam, traceren en ze in hun historische context plaatsen, maar ook archeologisch. We kennen vooral het begin van deze drie religies, zoals de bijbelse of Koranische teksten ons vertellen. Deze laatste roepen heel weinig op wat voorafgaat aan het begin van het geloof in "JHWH / God / Allah". Voor elk van deze drie religies zullen we kijken naar wat de archeologie ons onthult: de goden geëerd vóór de adoptie van de ene God, de culten beoefend ... We zullen ook de elementen zien die het nieuwe geloof heeft geïntegreerd of gewist. Het tweede deel van de tentoonstelling zal een transversale aanpak volgen door verschillende aspecten van deze drie monotheismen te vergelijken, nauw met elkaar verbonden. We zullen ook enige aandacht hebben: het specifieke geval van de door Akhenaton opgerichte Amarniaanse religie oproepen en de andere Oosterse religies presenteren die in het Romeinse rijk zijn overgenomen. Deze tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. Educatieve apparaten zullen ook worden voorzien voor kinderen om hen te helpen dit thema van de drie religies die nog steeds overal in de wereld vandaag de dag beter begrijpen te begrijpen.

Toon kaart Museum van Malgré-Tout
Rue de la Gare 28
5670 Treignes
Musée du Malgré-Tout
€ 5,0
060 39 02 43
www.museedumalgretout.be/expodesdieux...