Theologische Academie 2019-2020

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Sacramentenleer, kerkelijk recht, liturgie, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesdagen van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Je kunt alleen voor het volledige programma inschrijven, niet voor één vak. PROGRAMMA 2019-2020: Inleiding in de Schrift (7 lesuren) - Patrick Degrieck Deze cursus is een inleiding op het Oud Testament en ... Lees meer

Sacramentenleer, kerkelijk recht, liturgie, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie

Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesdagen van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Je kunt alleen voor het volledige programma inschrijven, niet voor één vak. PROGRAMMA 2019-2020: Inleiding in de Schrift (7 lesuren) - Patrick Degrieck Deze cursus is een inleiding op het Oud Testament en het Nieuw Testament. Het gaat om een beperkt aantal uren voor nieuwe cursisten, waar we stilstaan bij de ontwikkeling en de eigenheid van de Bijbel. Sacramentenleer (40 lesuren) - Stefaan Franco We starten de cursus met de vraag: ‘wat is een sacrament’? Daartoe vertrekken we bij de mens en zijn vermogen om door middel van symbolen en rituelen met de werkelijkheid om te gaan. Verder situeren we het sacramentsbegrip vanuit een Bijbelse invalshoek in relatie tot Jezus Christus, de heilige Geest en de Kerk. Tot slot komen de zeven sacramenten een voor een ter sprake. Telkens is er aandacht voor de Bijbelse wortels, de historische ontwikkeling en het huidige geloofsverstaan. Kerkelijk Recht (20 lesuren) - Patrick Degrieck De studie van het canonische recht in een lessenreeks voor leken is niet zo evident. Toch is dit belangrijk, want juist door middel van het recht krijgen vele geloofsgegevens een concrete gestalte binnen de kerkelijke gemeenschap. Volgende onderwerpen komen aan bod: de fundering en de grenzen van het recht in de Kerk, de huidige Codex Juris Canonici, de Kerk in haar hoogste structuren van paus en bisschoppen, het concrete bestuur van een bisdom en een parochie, kerkelijk recht en sacramenten, de overheidsfinanciering van de Kerk en de v.z.w. Liturgie (18 lesuren) - Philippe Hallein De vraag naar de eigenheid van de christelijke liturgie komt in de eerste beurten ter sprake. Verder worden volgende thema’s behandeld: de liturgie van de Eucharistie en van het getijdengebed, de vieringen van Gods Woord, de uitvaartliturgie, de opbouw van het kerkelijk jaar en de liturgische ruimte. Er wordt ook stilgestaan bij enkele spanningsvelden in de huidige beleving van de liturgie. Pastoraaltheologie (8 lesuren) o.l.v. Stefaan Franco en met medewerking van G. Vervaecke, B. Dassonneville en L. Degryse Deze module van de vierjarige cyclus pastoraaltheologie handelt over sacramenten- en liturgische pastoraal als één van de wezensdimensies van de Kerk. In samenwerking met docenten uit het werkveld stellen we aan de hand van enkele teksten de vraag wat deze kernopdracht van de kerk in de huidige tijd kan betekenen. We gaan op zoek naar verantwoorde manieren om met spanningen op dit domein om te gaan.  Wereldgodsdiensten (6 lesuren) - Inge Cordemans In deze lessenreeks over wereldgodsdiensten is er aandacht voor de islam. Gelieve in het opmerkingenveld bij de inschrijving nog volgende gegevens toe te voegen: Uw diploma en beroep en uw pastorale engagementen.

In samenwerking met Grootseminarie Ten Duinen, Vlaamse Overheid

Liesbeth Degryse, Birger Dassonneville, Geert Vervaecke
Toon kaart Grootseminarie Ten Duinen
Potterierei 72
8000 Brugge
za 28/09/19 van 08:45 tot 12:30
za 12/10/19 van 08:45 tot 12:30
za 19/10/19 van 08:45 tot 12:30
za 26/10/19 van 08:45 tot 12:30
za 09/11/19 van 08:45 tot 12:30
za 16/11/19 van 08:45 tot 12:30
za 23/11/19 van 08:45 tot 12:30
za 07/12/19 van 08:45 tot 12:30
za 14/12/19 van 08:45 tot 12:30
za 21/12/19 van 08:45 tot 12:30
za 04/01/20 van 08:45 tot 12:30
za 11/01/20 van 08:45 tot 12:30
za 18/01/20 van 08:45 tot 12:30
za 25/01/20 van 08:45 tot 12:30
za 08/02/20 van 08:45 tot 12:30
za 15/02/20 van 08:45 tot 12:30
za 22/02/20 van 08:45 tot 12:30
za 07/03/20 van 08:45 tot 12:30
za 14/03/20 van 08:45 tot 12:30
za 21/03/20 van 08:45 tot 12:30
za 28/03/20 van 08:45 tot 12:30
za 04/04/20 van 08:45 tot 12:30
CCV bisdom Brugge
€ 220,0
Inschrijven
brugge@ccv.be
050 44 49 53