Theologische Academie 2018-2019

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Oud Testament, Nieuw Testament, spiritualiteit, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesdagen van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Je kunt alleen voor het volledige programma inschrijven, niet voor één vak. Folder PROGRAMMA 2018-2019: Inleiding in de Schrift (7 lesuren) - Prof. P. Degrieck Deze cursus is een inleiding op het Oud ... Lees meer

Oud Testament, Nieuw Testament, spiritualiteit, wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie

Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesdagen van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Je kunt alleen voor het volledige programma inschrijven, niet voor één vak. Folder PROGRAMMA 2018-2019: Inleiding in de Schrift (7 lesuren) - Prof. P. Degrieck Deze cursus is een inleiding op het Oud Testament en het Nieuw Testament. Het gaat om een beperkt aantal uren voor nieuwe cursisten, waar we stilstaan bij de ontwikkeling en de eigenheid van de Bijbel. Oud Testament (28 lesuren) - Geert Vervaecke In dit opleidingsonderdeel verkennen we de rijke inhoud van het Oude Testament en de achterliggende dynamische geloofstraditie van het Oude Israël. Als inleiding overschouwen we in vogelvlucht de verhaallijnen van het Oude Testament, maken kennis met de historisch-kritische benadering en werpen kort een blik op de plaats van deze boeken in de liturgie. Het eerste luik van de cursus reikt enkele algemene leessleutels aan. Daarbij besteden we aandacht aan de feitelijke teksten van het Oude Testament, hun groei doorheen de tijd, hun historische achtergrond en de totstandkoming van de canon. Het tweede luik gaat dieper in op de eigenheid van de vier delen van de oudtestamentische canon: de Pentateuch, de Historische Boeken, de Psalmen en Wijsheidsliteratuur, en de Profetische Boeken. Uit elke deelverzameling komen enkele representatieve teksten aan bod. Tot besluit vatten we samen hoe het geloof van het Oude Israël zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Nieuw Testament (28 lesuren) - Prof. J. Bastiaens In deze cursus gaan we eerst op zoek naar enkele leessleutels om het Nieuwe Testament goed te leren lezen. Daarna komen de synoptische evangeliën (Marcus, Matteüs en Lucas) aan bod. We kijken naar de ontstaansgeschiedenis van deze drie evangeliën, de eigen theologische accenten en de verschillende literaire genres die erin voorkomen. Vervolgens staan we stil bij de eigenheid van het Johannesevangelie en de Johannesbrieven. Ten slotte komt ook de briefliteratuur aan bod, waarbij we vooral de eigenzinnige apostel Paulus willen leren kennen en diens Eerste brief aan de Korintiërs. Spiritualiteit (22 lesuren) - Prof. D. Boone Christelijke spiritualiteit gaat over het leven dat zich laat bezielen door de Geest van God, die ook Jezus bezielde. Het is een leven dat de mens meer mens maakt, dat zijn bestaan tot vervulling brengt: een goed, mooi en gelukkig leven (Enzo Bianchi). In deze cursus verkennen we de contouren van zo’n leven, waarbij we te rade gaan bij de oude en nieuwe meesters (m/v) van de christelijke spirituele traditie. De cursus omvat een historische en literaire inleiding in de christelijke spirituele traditie. Pastoraaltheologie (8 lesuren) o.l.v. Piet Raes Deze module van de vierjarige cyclus Pastoraaltheologie gaat dieper in op verkondiging en catechese als één van de wezensdimensies van de Kerk. In samenwerking met docenten uit het werkveld stellen we aan de hand van enkele teksten de vraag wat deze kernopdracht in de huidige tijd en samenleving kan inhouden. Wereldgodsdiensten (6 lesuren) - Prof. I. Cordemans In deze lessenreeks over wereldgodsdiensten is er aandacht voor het jodendom.

Organised by Grootseminarie Ten Duinen, Vlaamse Overheid

Patrick Degrieck, Dirk Boone, Jean Bastiaens, Inge Cordemans, Stefaan Franco, Geert Vervaecke, Piet Raes
Toon kaart Grootseminarie Ten Duinen
Potterierei 72
8000 Brugge
za 23/02/19 van 08:45 tot 12:30
za 02/03/19 van 08:45 tot 12:30
za 16/03/19 van 08:45 tot 12:30
za 23/03/19 van 08:45 tot 12:30
za 30/03/19 van 08:45 tot 12:30
za 06/04/19 van 08:45 tot 12:30
CCV
€ 200,0
Inschrijven
info@ccv.be
016389891