The (W)right solution

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Architectuur

Stel: Frank Lloyd Wright leeft vandaag en participeert dapper aan architectuurwedstrijden , op zoek naar oplossingen voor hoogbouw, verkavelingen en nieuwe woontypologieën. Zou Frank Lloyd Wright anno 2018 een kans maken? Het loont de moeite om uit zijn onmetelijk boeiend oeuvre een aantal projecten te bespreken die een antwoord zoeken op actuele vragen in verband met duurzaamheid, ... Lees meer

Stel: Frank Lloyd Wright leeft vandaag en participeert dapper aan architectuurwedstrijden , op zoek naar oplossingen voor hoogbouw, verkavelingen en nieuwe woontypologieën. Zou Frank Lloyd Wright anno 2018 een kans maken? Het loont de moeite om uit zijn onmetelijk boeiend oeuvre een aantal projecten te bespreken die een antwoord zoeken op actuele vragen in verband met duurzaamheid, standaardisatie of mobiliteit. We laten vooral de Wright aan het woord die speelt met vierkant, cirkel en driehoek. Kan Wright het hedendaagse vormenspel de baas? Beantwoordt zijn architectuuropvatting nog steeds aan onze verlangens? The Illinois, Cloverleaf Housing, The Price Tower, Usonian homes, het Guggenheim Museum in New York. In deze cursus is het vooral de late Wright die ons inspireert, de architect die zijn laatste levensjaren inzet met de creatieve spurt van een jonge twintiger en die bij zijn dood op 9 april 1959 zijn tekentafel achterlaat, vol met inspirerende en vernieuwende projecten.

Frank De Groeve
Toon kaart De Cirk
Zebrastraat 34
9000 Gent
vrij 14/09/18 van 10:00 tot 12:30, van 14:00 tot 16:30
Amarant vzw
€ 27,0
Inschrijven
info@amarant.be
09 269 17 40