Opleiding voorgaan in uitvaartliturgie 2019-2020

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Een vernieuwde opleiding met theoretische, spirituele en praktijkgerichte onderdelen. Mensen nabij zijn als ze een geliefde verliezen. Mensen helpen gelovig afscheid te nemen. Van Godswege een woord van troost laten klinken. Taal en teken geven aan verdriet, afscheid en verrijzenis. Het is belangrijk dat mensen in onze gemeenschappen deze mooie diensttaak opnemen! Sinds 1 januari 2011 is in ... Lees meer

Een vernieuwde opleiding met theoretische, spirituele en praktijkgerichte onderdelen.

Mensen nabij zijn als ze een geliefde verliezen. Mensen helpen gelovig afscheid te nemen. Van Godswege een woord van troost laten klinken. Taal en teken geven aan verdriet, afscheid en verrijzenis. Het is belangrijk dat mensen in onze gemeenschappen deze mooie diensttaak opnemen! Sinds 1 januari 2011 is in ons bisdom de standaardvorm daarvoor die van een woord- en gebedsdienst. Ook leken komen in aanmerking om hierin voor te gaan. Zij kunnen daartoe gemandateerd worden door de bisschop, op aangeven van de plaatselijke pastorale verantwoordelijke of het team van de PE. De voorbije jaren hebben reeds heel wat leken dit mandaat mogen ontvangen. Nieuwe kandidaten die zich hiertoe geroepen voelen, willen we de kans te geven zich grondig voor te bereiden op het voorgaan in uitvaartliturgie. Daartoe is een opleidingstraject uitgewerkt dat bestaat uit 2 grote delen: een theoretisch deel: 3 vakken aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, nl. Inleiding Bijbel, inleiding Liturgie en Spiritualiteit. Dit traject loopt over 14 zaterdagvoormiddagen gespreid over één werkjaar. Alle lessen gaan door in het TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen. een praktijkgericht deel dat doorheen verschillende lessen voorbereidt op de verscheiden taken van een uitvaartvoorganger. Deze 9 lessen gaan door op dinsdagavonden in De Zandfluiter, Tulpenlaan 1, Wechelderzande. Voor meer informatie en inschrijvingen: Annemie Bruyland annemie.bruyland@ccv.be 03 287 35 86

In samenwerking met Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen, Vlaamse Overheid

Paul Sas, Myriam Smits, David Godecharle, Nicole Vennekens, Bart Paepen, Annemie Bruyland, Kristof Struys, Bert Lodewijckx, Jörgen Verherstraeten
Toon kaart Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) Antwerpen
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen 2
za 30/11/19 van 11:00 tot 13:00
za 07/12/19 van 11:00 tot 13:00
di 17/12/19 van 20:00 tot 22:00
za 11/01/20 van 11:00 tot 13:00
za 18/01/20 van 09:00 tot 13:00
di 21/01/20 van 20:00 tot 22:00
za 01/02/20 van 09:00 tot 13:00
za 08/02/20 van 11:00 tot 13:00
di 11/02/20 van 20:00 tot 22:00
za 07/03/20 van 11:00 tot 13:00
za 14/03/20 van 11:00 tot 13:00
di 17/03/20 van 20:00 tot 22:00
za 28/03/20 van 11:00 tot 13:00
di 21/04/20 van 20:00 tot 22:00
za 16/05/20 van 09:00 tot 13:00
di 19/05/20 van 20:00 tot 22:00
za 30/05/20 van 09:00 tot 13:00
di 09/06/20 van 20:00 tot 22:00
CCV
€ 240,0
Inschrijven
info@ccv.be
016389891