Opleiding voorgaan in uitvaartliturgie 2018-2019

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Een vernieuwde opleiding met theoretische, spirituele en praktijkgerichte onderdelen. Mensen nabij zijn als ze een geliefde verliezen. Mensen helpen gelovig afscheid te nemen. Van Godswege een woord van troost laten klinken. Taal en teken geven aan verdriet, afscheid en verrijzenis. Het is belangrijk dat mensen in onze gemeenschappen deze mooie diensttaak opnemen! Sinds 1 januari 2011 is in ... Lees meer

Een vernieuwde opleiding met theoretische, spirituele en praktijkgerichte onderdelen.

Mensen nabij zijn als ze een geliefde verliezen. Mensen helpen gelovig afscheid te nemen. Van Godswege een woord van troost laten klinken. Taal en teken geven aan verdriet, afscheid en verrijzenis. Het is belangrijk dat mensen in onze gemeenschappen deze mooie diensttaak opnemen! Sinds 1 januari 2011 is in ons bisdom de standaardvorm daarvoor die van een woord- en gebedsdienst. Ook leken komen in aanmerking om hierin voor te gaan. Zij kunnen daartoe gemandateerd worden door de bisschop, op aangeven van de plaatselijke pastorale verantwoordelijke of het team van de PE. De voorbije jaren hebben reeds heel wat leken dit mandaat mogen ontvangen. Nieuwe kandidaten die zich hiertoe geroepen voelen, willen we de kans te geven zich grondig voor te bereiden op het voorgaan in uitvaartliturgie. Daartoe is een opleidingstraject uitgewerkt dat bestaat uit 2 grote delen: een theoretisch deel: 3 vakken aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, nl. Inleiding Bijbel, inleiding Liturgie en Spiritualiteit. een praktijkgericht deel dat doorheen verschillende lessen voorbereidt op de verscheiden taken van een uitvaartvoorganger. Dit traject loopt over 16 zaterdagvoormiddagen, gespreid over één werkjaar. Alle lessen gaan door in het TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen. Voor wie de opleiding tot uitvaartvoorganger volgt in 2018- '19 is de Proefdag 'Spreken in de liturgie' een activiteit die extra aangeboden wordt; ten zeerste aanbevolen! Voor meer informatie en inschrijvingen: Annemie Bruyland annemie.bruyland@ccv.be 03 287 35 86

Georganiseerd door Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Antwerpen, Vlaamse Overheid

Bert Lodewijckx, Kristof Struys, Annemie Bruyland, Bart Paepen, Nicole Vennekens, David Godecharle, Myriam Smits, Paul Sas
Toon kaart Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) Antwerpen
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen 2
za 13/10/18 van 09:00 tot 13:00
za 10/11/18 van 09:00 tot 13:00
za 17/11/18 van 11:00 tot 13:00
za 01/12/18 van 09:00 tot 13:00
za 08/12/18 van 09:00 tot 13:00
za 15/12/18 van 11:00 tot 13:00
za 12/01/19 van 09:00 tot 13:00
za 02/02/19 van 09:00 tot 13:00
za 16/02/19 van 09:00 tot 13:00
za 16/03/19 van 09:00 tot 12:00
za 06/04/19 van 09:00 tot 13:00
za 04/05/19 van 09:00 tot 13:00
za 11/05/19 van 09:00 tot 13:00
za 18/05/19 van 09:00 tot 13:00
CCV
€ 250,0
Inschrijven
info@ccv.be
016389891