Lezing: Aan Tafel met de Middeleeuwse Kloosterlingen in het STAM (Vlaamse Meesters in Situ)

Geschiedenis

De voeding binnen een kloostergemeenschap werd bepaald door doorgaans strenge voorschriften, met als resultaat een menu dat duidelijk verschilde van de rest van de vroegere maatschappij. Dat blijkt uit historische teksten, maar archeologisch onderzoek kan aantonen of de theorie zich in de dagelijkse praktijk vertaalde. De opgraving van een 16de-eeuwse beerput uit het Bijlokeklooster biedt een ... Lees meer

De voeding binnen een kloostergemeenschap werd bepaald door doorgaans strenge voorschriften, met als resultaat een menu dat duidelijk verschilde van de rest van de vroegere maatschappij. Dat blijkt uit historische teksten, maar archeologisch onderzoek kan aantonen of de theorie zich in de dagelijkse praktijk vertaalde. De opgraving van een 16de-eeuwse beerput uit het Bijlokeklooster biedt een kans om dit meer dan interessante thema opnieuw aan te snijden. Hoe organiseerden de toenmalige kloosterzusters de bevoorrading van hun keuken? En verscheen voor elk lid van de gemeenschap hetzelfde op het bord? Dit en veel meer zijn de vragen die in de lezing aan bod komen.
anton ervynck
Anton Ervynck (°1961) studeerde Dierkunde aan de Universiteit Gent en behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bestudeert dierenresten uit Vlaamse archeologische vindplaatsen, meestal uit de Romeinse, middeleeuwse en meer recente tijden. De relatie tussen mens en dier staat daarbij centraal, waarbij - vanuit menselijk oogpunt - voeding een belangrijk thema blijft. (foto: © VLIZ)
Deze lezing (4 van 4) maakt deel uit van het STAMrandprogramma 'Vlaamse Meesters in Situ'.
Prijs: Toegangsticket (8-6-2-0 € zie website) + 5 euro voor de gids. Inschrijven via Gentinfo: T 09 210 10 10 of online.
In de 17de-eeuwse abdijkerk met bezoek aan de 14de-eeuwse abdijrefter.

Toon kaart STAM
Godshuizenlaan 2
9000 Gent
zo 29/09/19 van 10:30 tot 12:00
STAM Stadsmuseum Gent
€ 5,0
09 210 10 10
stamgent.be/nl_be/evenementen/lezing-...