Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? - Volzet

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Deze cursusreeks loopt over verschillende academiejaren en nam een aanvang eind 2013. Bedoeling is via een historische en systematische inleiding de cursist een breed zicht te bieden op de ingewikkelde, maar tevens fascinerende rol van wijsbegeerte vandaag.   Achtereenvolgens kwamen reeds de oudste bronnen van wijsbegeerte in het Westen, de eerste grote systematische filosofen, de middeleeuwen ... Lees meer

Deze cursusreeks loopt over verschillende academiejaren en nam een aanvang eind 2013. Bedoeling is via een historische en systematische inleiding de cursist een breed zicht te bieden op de ingewikkelde, maar tevens fascinerende rol van wijsbegeerte vandaag.   Achtereenvolgens kwamen reeds de oudste bronnen van wijsbegeerte in het Westen, de eerste grote systematische filosofen, de middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd, en de belangrijke stromingen in de 17de en in het begin van de 18de eeuw aan bod.   In het najaar 2019 worden gedurende zes sessies belangrijke figuren uit het Duitse idealisme voorgesteld en toegelicht. Met name wordt aandacht besteed aan de vernieuwende, ‘kritische’ filosofie van Immanuel Kant, aan zijn praktische filosofie, zijn godsdienstfilosofie en zijn natuurfilosofie. Daarna komt het vrijheidsdenken van figuren als Fichte en Schelling aan bod. Tot slot gaat bijzonder veel aandacht naar diverse facetten van het idealistische denken van Hegel.   Iedere sessie wordt opgebouwd volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen en instructies bij de modulair ingedeelde syllabus.   Wijsgerige voorkennis is strikt genomen niet nodig. Ook wie gedurende de vorige semesters de cursussen niet heeft gevolgd, kan aansluiten.  

Luc Braeckmans
Toon kaart Bibliotheek Permeke
De Coninckplein 25-26
2060 Antwerpen 6
vr 04/10/19 van 09:30 tot 12:30
vr 11/10/19 van 09:30 tot 12:30
vr 18/10/19 van 09:30 tot 12:30
vr 08/11/19 van 09:30 tot 12:30
vr 15/11/19 van 09:30 tot 12:30
vr 22/11/19 van 09:30 tot 12:30
Amarant vzw
€ 85,0
Inschrijven
info@amarant.be
09 269 17 40