Het Huis van Alijn

Het cultureel erfgoed van alledag is een immense schatkamer van verhalen van dingen die (n)ooit voorbijgaan. Je beleeft ze in het Huis van Alijn! Voorwerpen, foto’s en familiefilms leggen de tijdsgeest en gewoontes bloot en herinneren aan vervlogen tijden, zelfs aan een tijd nog niet zo lang geleden. De verhalen over de kleine dingen des levens die (n)ooit voorbijgaan.

Kraanlei 65
9000 Gent
info@huisvanalijn.be
09 235 38 00
toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/regis...
toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/regi...


Agenda

Toon volledige agenda van Het Huis van Alijn